Avatar's TranDuPhong

Ghi chép của TranDuPhong

Cả hai cùng Sướng

Tình hình là bọn Tầu khựa ngày càng manh động... đề nghị anh em thể hiện sự căm thù và tinh thần yêu nước bằng cách cưới không thèm treo chữ "Song Hỷ" bằng tiếng Tầu, mà viết hẳn là "Song Hỷ" hoặc "Cả hai cùng Sướng" bằng tiếng Kinh! 

(Via: Hiếu Orion)
3676 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
mr_zeroxxx
Đôi bên đều vui (_ _!
10 năm trước· Trả lời
Website liên kết