Avatar's Hungnguyen1402

Ghi chép của Hungnguyen1402

Căm khựa

Ông trời ổng chẳng có nghì

Lúc thì bằng hữu, lúc thì anh em

Nhưng mà nhìn lại mà xem

Thằng anh hãm hiếp thằng em còn gì?

Cái chuyện chẳng có đáng chi

Em tui đã nhịn, cớ gì nổi điên?

Đất này tang tóc triền miên

Chiến tranh vừa dứt, đất hiền còn đau

Cớ sao lại bắt bọn tao

Lại phải nổi nóng choảng nhau với mày?

Nói luôn: "Dân cái nước này

Không cắn lại chó, bọn mày hiểu chưa?"

Nếu mà bọn mày vẫn chưa

Tao đánh chết mẹ, cho chừa về sau

Cho dù thực lực bọn tao

Kinh (tế), Quân (sự) còn yếu, vẫn cao tấm lòng

Tấm lòng nặng với non sông

Quê cha đất tổ quyết không cho mày

Bọn mày kiếm cớ vào đây

Tao đánh tan xác, xẻ thây chúng mày

Bastion tao đã về đây

Gepard một chiếc, chiếc còn 5 năm

Bọn mày cũng chớ có hăm

Có ngon xông tới, tao bằm mày ra

Bọn mày chỉ giỏi kêu la

Như phường con nít, như cha Chí Phèo

Khóc than bằng tiếng chó heo

Bọn tao không chấp, cũng đèo quan tâm

Xong rồi đấy bọn chết băm

Bài thơ tao viết tao ngâm cho mày

Cho mày biết cái đất này

Dù cho nhỏ bé, hận mày nghìn năm

4147 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi signoreV
Website liên kết