Avatar's vietbio

Ghi chép của vietbio

28052011

Sông núi nước Nam dân Nam ở
Rành rành định rõ tại sách trời
Bọn Tàu nếu nay tới xâm phạm
Chúng bay lại bị đánh tơi bời

3357 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi fatboyblue , kom19034 người nữa
Website liên kết