Avatar's vietbio

Ghi chép của vietbio

Mới ra tù tập leo núi

Núi ấp ôm mây, mây ấp núi

Lòng sông gương sáng bụi không mờ

Bồi hồi dạo bước Tây Phong lĩnh

Trông lại trời Nam, nhớ bạn xưa

3358 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
Website liên kết