Avatar's kidkisscat

Ghi chép của kidkisscat

=)) ????

Mỗi tế bào con người chứa 75 MB thông tin di truyền. Mỗi tinh trùng chứa 1/2 số đó là 37,5 MB. Trong mỗi ml tinh dịch có 100 triệu tinh trùng. Trung bình, mỗi lần xuất tinh kéo dài 5 giây và giải phóng 2,25 ml tinh dịch. Như vậy “băng thông” của người đàn ông khi xuất tinh là:

37,5.10^3 x 100.10^6 x 2,25 / 5 = 1,6875.10^12 byte/s = 1,6875 TB/s

Buồng trứng phải chịu cuộc tấn công khủng khiếp này, và đó cũng là tường lửa tốt nhất thế giới.
Nhưng chỉ cần để lọt 1 gói tin, hệ thống sẽ treo trong 9 tháng.
4578 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
Website liên kết