Avatar's Hungnguyen1402

Ghi chép của Hungnguyen1402

19/5 - Ngày này năm xưa

* Ngày 19-5-1890, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sinh ra ở xã Kim Liên, huyện Nam Đàm, tỉnh Nghệ An và Người từ trần vào ngày 2-9-1969 tại Hà Nội.
Hồ Chủ tịch là người đầu tiên truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin vào nước ta, sáng lập ra Đảng Cộng sản... Việt Nam và nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà.
Hồ Chủ tịch là lãnh tụ vĩ đại của giai cấp công nhân và nhân dân ta, là chiến sĩ quốc tế vô sản và giải phóng dân tộc kiệt xuất, là nhà vǎn hoá lỗi lạc, một biểu tượng đạo đức vô song.

‎* Tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 8, theo đề nghị của đồng chí Nguyễn Ái Quốc, ngày 19-5-1941 Hội nghị quyết định thành lập Việt Nam độc lập Đồng Minh (gọi tắt là Việt Minh). Mặt trận có nhiệm vụ giúp đỡ nhân dân Lào và Cǎmpu...chia thành lập mặt trận của mình. Các tổ chức của Việt Minh sẽ là Hội cứu quốc. Hội nghị cũng đã nhận định: "Cuộc cách mạng Đông Dương sẽ có khởi nghĩa vũ trang từng địa phương và mở đường cho cuộc Tổng khởi nghĩa giành thắng lợi". Sự ra đời của mặt trận Việt Minh đã hoàn chỉnh sự chuyển hướng chỉ đạo chiến lược và sách lược của Đảng, trực tiếp góp phần quyết định thắng lợi của Cách mạng tháng 8-1945.

* Nhà máy xe lửa Gia Lâm (Hà Nội) là một nhà máy có truyền thống đấu tranh của giai cấp công nhân nước ta và là một doanh nghiệp lớn của ngành đường sắt có Anh hùng lao động Ngô Gia Khảm. Ngày 19-5-1955 Hồ Chủ tịch đã về thǎm nhà máy. Người thân mật hỏi thǎm tình hình lao động của anh chị em công nhân. Người cǎn dặn phải lao động tích cực và tiết kiệm vì đồng bào miền Nam ruột thịt.

Sư đoàn Phòng không Hà Nội được thành lập ngày 19-5-1965 với nhiệm vụ bảo vệ vùng trời Thủ đô yêu quí.
Sư đoàn Phòng không Hà Nội (còn gọi là sư đoàn 361) được Hồ Chủ tịch và nhân dân Thủ đô quan tâm chǎm sóc. Bác đã về thǎm 7 lần ở các t...rận địa Dốc Vân, Quảng Bá, đập Đáy - Phùng và Yên Nghĩa.
Sư đoàn 361 đã lập được nhiều chiến công xuất sắc trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước: bắn rơi 594 máy bay Mỹ (trong đó có 25 chiếc B52).
Sư đoàn Phòng không Hà Nội đã được tuyên dương Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân (nǎm 1976), 5 trung đoàn, 9 tiểu đoàn, đại đội và 6 cán bộ, chiến sĩ được tuyên dương Anh hùng.

* Bảo tàng Hồ Chí Minh tại thủ đô Hà Nội được bắt đầu xây dựng từ ngày 31-8-1985. Và khánh thành đúng dịp kỷ niệm 100 nǎm ngày sinh nhật Bác. Bảo tàng có diện tích trưng bày về cuộc đời, sự nghiệp Cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh là 4000... mét vuông và 400 mét vuông dành cho triển lãm chuyên đề. Hệ thống kho cơ sở rộng gần 1000 mét vuông, lưu giữ và bảo quản 10 vạn hiện vật, tài liệu; Có thư viện chuyên đề với hơn 15 nghìn bảng sách.

‎* Ngày 19-5-1996, nhà vǎn Mạc Phi từ trần. Ông tên thật là Lưu Huy Hoà sinh nǎm 1928 tại Vân Nam (Trung Quốc), vào Đảng Cộng sản Đông Dương nǎm 1946, đã từng phục vụ trong công an và quân đội.
Mạc Phi sống ở Tây Bắc nhiều nǎm và ông đã làm... đẹp cho Tây Bắc bằng các tác phẩm của mình. Đáng chú ý nhất là bộ tiểu thuyết "Rừng động", và ông còn sưu tầm, dịch ra tiếng việt nhiều truyện thơ dân gian các dân tộc ít người, giá trị nhất là "Xống chụ Xon Xao" (Tiễn dặn người yêu) của dân tộc Thái.
Về hưu ở Hà Nội, ông tiếp tục viết nhiều truyện và đã để lại những ấn tượng riêng về Mạc Phi trong lòng bạn đọc.


4157 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi Lam_blue
Website liên kết