Avatar's TranDuPhong

Ghi chép của TranDuPhong

Triết học là gì?

Bạn có biết Triết học là gì không, tôi xin giải thích:
"Triết học là 1 hiện tượng luận về hiện tượng mà đôi khi chúng ta luận về hiện tượng đó thì đúng là hiện tượng luận cho nên người ta mới gọi hiện tượng luận là luận về hiện tượng đó nhưng hiện tượng đó đôi khi không là hiện tượng luận nên luận về hiện tượng đó là hiện tượng luận” 

Thấy chưa, dễ hiểu quá đi, đừng nói triết học khó nữa nhá.
3694 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi linhtinh651990 , trungmercury
Website liên kết