Avatar's speedhack

Ghi chép của speedhack

Đằng sau người đàn ông có gì =))

01. Đằng sau người đàn ông đích thực là người đàn bà thích đực.

02. Đằng sau người đàn ông yếu đuối là người đàn bà chán chuối.

03. Đằng sau người đàn ông bán chuối là người đàn bà đắm đuối.

04. Đằng sau người đàn ông liệt dương là người đàn bà đáng thương.

05. Đằng sau người đàn ông đẹp zai là người đàn bà (dễ) mang thai.

06. Đằng sau người đàn ông thành công là người đàn bà ngồi không.

07. Đằng sau người đàn ông ngoại tình là người đàn bà ngồi rình.

08. Đằng sau người đàn ông bất lực là người đàn bà rất bực.

09. Đằng sau người đàn ông long nhong là người đàn bà long đong.

10. Đằng sau người đàn ông lảm nhảm là người đàn bà thê thảm.

11. Đằng sau người đàn ông nghèo khó là người đàn bà nhăn nhó.

12. Đằng sau người đàn ông hám của lạ là người đà bà lăng chạ.

13. Đằng sau người đàn ông thành đạt là người đàn bà đánh bạc.

14. Đằng sau người đàn ông mê gái là người đàn bà tê tái.

15. Đằng sau người đàn ông mạnh khỏe là người đàn bà dặn đẻ.

16. Đằng sau người đàn ông hết tiền là người đàn bà buồn phiền.

17. Đằng sau người đàn ông lắm lộc là người đàn bà thâm độc.

18. Đằng sau người đàn ông mún nghỉ là người đàn bà năn nỉ.

19. Đằng sau người đàn ông ăn tạp là người đàn bà mún đạp.

20. Đằng sau người đàn ông trăng sao là người đàn bà lao đao.

21. Đằng sau người đàn ông chém gió là người đàn bà đứng ngó.

22. Đằng sau người đàn ông gắt gỏng là người đàn bà hư hỏng.

23. Đằng sau người đàn ông cường tráng là người đàn bà phóng khoáng.

24. Đằng sau người đàn ông cường tráng là người đàn bà rộng háng.

25. Đằng sau người đàn ông có chỗ đứng là một người đàn bà thích chỗ cứng.

26. Đằng sau người đàn ông lụn bại là người đàn bà ăn hại.

27. Đằng sau người đàn ông ga lăng là người đàn bà thích lăng nhăng.

28. Đằng sau người đàn ông đẹp trai là người đàn bà có lắm “chai”.

29. Đằng sau người đàn ông nịnh vợ là người đàn bà lo sợ.

30. Đằng sau người đàn ông thất bại là người đàn bà xúi dại.

31. Đằng sau người đàn ông hung hãn là người bàn bà thỏa mãn.

32. Đằng sau người đàn ông lắm tài là người đàn bà chân dài.

33. Đằng sau người đàn ông vũ phu là người đàn bà giỏi wushu.

34. Đằng sau người đàn ông buồn phiền là người đàn bà đòi tiền.

35. Đằng sau người đàn ông đang say là người đàn bà càm dao phay.

36. Đằng sau người đàn ông nổi tiếng là ngời đàn bà làm biếng.

37. Đằng sau người đàn ông hư đốn là người đàn bà thiếu thốn.

38. Đằng sau người đàn ông có tài là ngườ đàn bà nằm dài.

39. Đằng sau người đàn ông khôn ngoan là người đàn bà hân hoan.

40. Đằng sau người đàn ông nhu nhược là người đàn bà láo xược.

41. Đằng sau người đàn ông bất cẩn là người đàn bà vớ vẩn.

42. Đằng sau người đàn ông đồi bại là người đàn bà quằn quại.

43. Đằng sau người đàn ông đi xa là người đàn bà trăng hoa.

44. Đằng sau người đàn ông bạc bẽo là người đàn bà nhạt nhẽo.

45. Đằng sau người đàn ông nhiệt tình là một người đàn bà hết mình.

46. Đằng sau người đàn ông chân thành là một người đàn bà hiền lành.

47. Đằng sau người đàn ông tài giỏi là người đàn bà mệt mỏi.

48. Đằng sau người đàn ông hoành tráng là một người đàn bà làm dáng.

48. Đằng sau người đàn ông hăm hở là người đàn bà cởi mở.

49. Đằng sau người đàn ông bê tha là một người đàn bà lê la.

50. Đằng sau người đàn ông đứng đắn là người đàn bà uốn nắn.

...

3796 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
Website liên kết