Avatar's haithanhhcmpt

Ghi chép của haithanhhcmpt

Một trời quan tái

Năm 1940, lúc ấy Nguyễn Bính mới chỉ 22 tuổi, đang thời giai trẻ lang bạt kỳ hồ, rượu say mải miết... Bài này Nguyễn Bính viết ở Lạng Sơn.

Quan tái là từ nghĩa như quan ải, chỉ nơi núi non bờ cõi.

Ở đây, hẳn là chỉ ải Nam Quan ở Lạng Sơn.


...


Chiều lại buồn rồi, em vẫn xa

Lá rừng thu đổ, nắng sông tà

Chênh vênh quán rượu mờ sương khói

Váng vất thôn sâu quạnh tiếng gà.


Tôi đi mãi mãi vào sơn cước

Em vuốt tua rèm cửa vọng lâu

Lá úa kinh thành rơi ngập đất

Lòng vàng hỏi vẫn nhớ thương nhau?


Có những mâm cau phủ lụa điều

Ði vào trong gió lạnh hiu hiu

Những xe hoa cưới, sao mà đẹp!

Cửa kính huy hoàng vạt áo thêu.


Em có buồn chăng? Tôi vẫn xa

Chiều nay say nhắp chén quan hà

Bao giờ cau được tươi màu lụa

Ðược đón em bằng xe kết hoa?


Thân em là liễu dạ em tơ

Mềm yếu bền chăng với đợi chờ?

Chua xót lòng tôi mơ ước mãi

áo bào nguyệt bạch ngựa kim ô!


Tôi lạnh đầu sông giá ngọn nguồn

Nhớ nhà thì ít, nhớ em luôn

Chênh vênh bóng ngả sầu lau lách

Chiều ngái hương rừng lối nhạt son


Ðã mấy năm rồi thương mến nhau

Em còn thơ dại biết chi đâu!

Ðến nay ba bảy mai đương độ

Ai đánh em bằng giá ngọc châu?


Châu ngọc làm sao hái được nhiều

Tôi là thi sĩ của thương yêu

Lấy đâu xe cưới ngời hoa trắng?

Với những mâm cau phủ lụa điều?


Chiều nay... thương nhớ nhất chiều nay

Thoáng bóng em trong cốc rượu đầy

Tôi uống cả em và uống cả

Một trời quan tái, mấy cho say!


3390 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi TKM , clee0___05 người nữa
Website liên kết