Avatar's blogMeoMun

Ghi chép của blogMeoMun

Nghĩ cách giải cứu 60 tỷ

http://ktabe.com/files/resolutions/1440x900/wallpaper/dollar_flying_bills_money.jpg

Mình ít có dịp gửi xe ở E-town, hôm nay vô gửi mới để ý thấy quá trời xe. Tính sơ sơ có khoảng 3000 xe, mỗi chiếc tính trung bình khoảng 20 triệu, vị chi là mỗi ngày có 60 tỷ bị "nhốt" 8 tiếng đồng hồ tại E-town.

Ai có khả năng nghĩ cách sử dụng được 1% số "vốn" này cũng đủ giàu rồi!
3834 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
Website liên kết