Avatar's Hungnguyen1402

Ghi chép của Hungnguyen1402

Đề nghị thêm chức năng sear link

Thấy nhiều bác cứ vào link người khác bảo là link này cũ rồi, xưa rồi, giờ còn đào mộ, làm tốn tài nguyên website, tốn thời gian vào xem... Thực ra có thể người này đã xem, người kia chưa xem, nhất là những link ít ảnh hưởng của thời gian như âm nhạc, phim ảnh, tư liệu, hài kịch....
Thế nên để có thể hạn chế tối đa việc có thể post đi post lại nhiều lần một link, đề nghị các bác admin thêm chức năng sear link cho web.
4189 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi ChuTu , slived2x10 người nữa
shimon
123nono
12 năm trước· Trả lời
Hungnguyen1402
123nono
12 năm trước· Trả lời
Lam_blue
123nono
12 năm trước· Trả lời
Lam_blue
123nono
12 năm trước· Trả lời
Hungnguyen1402
123nono
12 năm trước· Trả lời
Website liên kết