Avatar's blogMeoMun

Ghi chép của blogMeoMun

Annie Wan, Sam Wan, Noel Wan, Avery Wan và Saw Lee - Cười ra nước mắt =]]

Caller: Hello, can I speak to Annie Wan (anyone)?

Operator : Yes, you can speak to me.

Caller: No, I want to speak to Annie Wan (anyone)!

Operator: You are talking to someone! Who is this?

Caller: I'm Sam Wan (Someone). And I need to talk to Annie Wan (anyone)!

It's urgent.

Operator: I know you are someone and you want to talk to anyone! But

what's this urgent matter about?

Caller: Well... just tell my sister Annie Wan (anyone) that our brother

Noel Wan (no one)?as involved in an accident. Noel Wan (no one)got injured

and now Noel Wan (no one) is being sent to the hospital. Right now, Avery

Wan (everyone) is on his way to the hospital.

Operator: Look if no one was injured and no one was sent to the hospital,

then the accident isn't an urgent matter! You may find this hilarious but I

don't have time for this!

Caller: You are so rude! Who are you?

Operator: I'm Saw Lee (Sorry).

Caller: Yes! You should be sorry. Now give me your name!!

3842 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi quynhga1996 , Malware
Malware
=]] như kiểu tu ti tu tu ti ( two tea to 23 )
10 năm trước· Trả lời
chuvantai
VN mình cũng nhiều chuyện hay không kém, tếu nhất là anh chàng Sài Gòn ra Huệ cắt tóc
10 năm trước· Trả lời
blogMeoMun
Dư lào ạ?
10 năm trước· Trả lời
Website liên kết