Avatar's sach_doanh_tri

Ghi chép của sach_doanh_tri

ebook Làm giàu không khó-Kế sách kinh doanh


1.TÁC GIẢ Hoanggia Market Solution

2.NỘI DUNG:

Phần 1: Nhóm kế sách khởi sự kinh doanh
Phần 2: Nhóm kế sách tư tưởng kinh doanh
Phần 3: Nhóm kế sách tâm lý kinh doanh
Phần 4: Nhóm kế sách nghi binh
Phần 5: Nhóm kế sách bảo toàn kinh doanh3.DOWNLOAD:

CLICK HERE
3855 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
Website liên kết