Avatar's TanNg

Ghi chép của TanNg

Bản quyền và FairUse

Phản hồi của Google trong vụ kiện Viacom http://bit.ly/dI17JO có viết

The web giant says that in passing the DMCA in 1998, Congress recognized that infringing material would pop up online and that requiring ISPs "to engage in an arduous screening process for every user-posted text, picture, and video would inhibit free expression and stifle the growth of the Internet."

Cuộc chiến bản quyền xuất hiện tại nước Mỹ từ thời có thư viện, vào thời đó các nhà phát hành sách muốn phá bỏ sử tồn tại của các thư viện miễn phí, họ muốn mỗi người đọc tại thư viện đều phải trả phí đọc sách. Và cuộc chiến giữa thư viện quốc gia và các nhà phát hành sách tham lam đã kết thúc bằng chiến thắng của quyền sử dụng một cách hợp lý các tài nguyên bản quyền, khi mà các thư viện giành được quyền mua sách và cung cấp quyền đọc không mất tiền cho độc giả. Khi mà lợi ích xã hội có được từ chia sẻ tri thức, chia sẻ văn hoá được đặt lên trên các lợi ích cá nhân của các nhà tư bản.

Cuộc chiến bản quyền kéo dài tới tận thời nay, khi mà nền kinh tế tri thức và Internet phát triển và trở thành cội nguồn. Nước Mỹ vẫn không quên việc cần thiết phải đảm bảo quyền được tiếp cận với thông tin, quyền tự do chia sẻ, tạo dựng các cơ hội tiếp cận tới thông tin thuận tiện và miễn phí cho toàn xã hội ở mức độ hợp lý.

Thì tại Việt nam này, nơi mà về lý thuyết lợi ích xã hội luôn đặt lên trên lợi ích cá nhân, thì các quyền cơ bản về chia sẻ, fair use lại không bao giờ được nhắc tới. Quá nhiều người nhầm tưởng là mọi tài nguyên thông tin đều không được chia sẻ, chia sẻ là sai luật mà không biết rằng nhiều người tạo ra thông tin sẵn sàng và mong muốn thông tin họ tạo ra được chia sẻ rộng rãi. Quá nhiều người không ý thức được quyền của họ trong việc chia sẻ thông tin một cách giới hạn cho bạn bè. Quá nhiều người không hiểu biết về các mô hình bản quyền kiểu CopyLeft, cũng như các giá trị xã hội mà mô hình này tạo ra. Tới lúc cần thay đổi.

4630 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi annt , Neverland9 người nữa
goldscors
123nono
13 năm trước· Trả lời
nguyenhunghai
123nono
13 năm trước· Trả lời
vietbio
123nono
13 năm trước· Trả lời
TanNg
123nono
13 năm trước· Trả lời
nguyenhunghai
123nono
13 năm trước· Trả lời
goldscors
123nono
13 năm trước· Trả lời
TanNg
123nono
13 năm trước· Trả lời
goldscors
123nono
13 năm trước· Trả lời
Website liên kết