Avatar's TaiTran

Ghi chép của TaiTran

Làm hàng

Gợi ý:
  • Nick đẹp không nên gồm số hay các phụ kiện
  • Đăng ký Yahoo ID khó lấy hàng đẹp
  • Nhưng đăng ký ở dịch vụ nhỏ hơn Yahoo Mail nhiều như LinkHay thì chọn được nick đẹp. Không nhất thiết phải giống Yahoo ID
  • Nick tester/dev/admin/mod nên dễ nhớ & ngắn

4710 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
nguyenhunghai
123nono
13 năm trước· Trả lời
TaiTran
123nono
13 năm trước· Trả lời
TanNg
123nono
13 năm trước· Trả lời
nguyenhunghai
123nono
13 năm trước· Trả lời
nguyenhunghai
123nono
13 năm trước· Trả lời
VuonChuoi
123nono
13 năm trước· Trả lời
Website liên kết