Avatar's Ernesto

Ghi chép của Ernesto

Tác Xạ Khẩn Cấp

Đang đi kêu tấp đại vô lề 
Trống trải thế nầy thiệt khổ ghê 
Phía họ thấy ra, ôi rắc rối 
Đàng mình lúi húi, ối nhiêu khê 
Nhìn quanh Mắc cỡ nhiều vô kể 
Ngó quất Trăm Bầu ngán ẩm ê 
Đạn phụt khỏi nòng lao vút vút 
Rằng tuy cấp bách vẫn đề huề 

Đề huề thu vén Thế Lên Đường 
Xóa dấu nơi đây bải chiến trường 
Trinh Nữ trở mình tươi tắn lại 
Tơ Hồng vàng óng khiến vương vương 
Bảo trì súng ống lau khô sạch 
Đạn dược giữ gìn chặc vỏ rương 
Cứu ứng liên hoàn đâu quản ngại: 
Có dù bờ bụi chút phong sương
3773 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
Website liên kết