Avatar's blogMeoMun

Ghi chép của blogMeoMun

Dùng 01 địa chỉ Gmail có thể đăng ký hàng triệu tài khoản Twitter

Giả sử bạn có địa chỉ email là abc@gmail.com, chỉ cần đăng ký tài khoản Twitter với các địa chỉ email 
  • abc+anhtuan@gmail.com cho tài khoản anhtuan@twitter
  • abc+thuha@gmail.com cho tài khoản thuha@twitter
  • abc+quangdung@gmail.com cho tài khoản quangdung@twitter
Vì, tất cả các tài khoản dạng abc+...@gmail.com đều thuộc địa chỉ email abc@gmail.com của bạn.

Quá đơn giản phải không nào :D

3858 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
Website liên kết