Avatar's kiennt_tv

Ghi chép của kiennt_tv

Tổng hợp lại nhìn thấy đa số các cp ck đang trên đà tăng.

AAA
APG
AGC
AGR
APS
BCI
BKC
CAD
CLG
CMT
CTG
DRC
DVD
DBC
EIC
EID
DXG
FPC
GGG
GHA
HSG
STL
STP
TCM
TLT
TNC
TS4
TTC
V15
V21
VND
VNR
SIC
TDN
TIG
TVI
VC9
VFR

Giỏ cp khuyến nghị mua vào theo TA. Mọi người có thể kết hợp thêm FA, và chiến lược từng tài khoản để lựa chọn cp trên mua vào.
3782 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
Website liên kết