Avatar's hoangleminh

Ghi chép của hoangleminh

Cây chùm ngây

Hàm lượng dinh dưỡng của Lá Chùm Ngây:
  • Vitamin C 7 lần nhiều hơn trái Cam           
  • Vitamin A 4 lần nhiều hơn Cà-rốt              
  • Calcium 4 lần nhiều hơn sữa                      
  • Chất sắt 3 lần so với cải bó xôi                  
  • Chất đạm (protein) 2 lần nhiều hơn Ya-ua
  • Potassium 3 lần nhiều hơn trái chuối     
3925 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
Website liên kết