Avatar's tujthevux

Ghi chép của tujthevux

Báo ta dịch lại báo tây

Báo ta (http://bit.ly/i6XDwd) dịch báo Tây (http://read.bi/dQ8lTC)
4657 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
Website liên kết