Avatar's kiennt_tv

Ghi chép của kiennt_tv

Sau phiên VNIN 9/3

Mối nguy ngày hôm qua thể hiên một phần ngày hôm nay, và với những tin LSCB ngày hôm qua thì hãy ngồi im để nhìn tt thêm những ngày tới.
Bởi sau đó sẽ có CPI tháng 3 và tâm lý Kls, SSi trong những ngày tới.
Hãy thận trọng, chú ý thời gian tới để có quyết định đúng đắn vào hàng.

3796 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
Website liên kết