Avatar's kiennt_tv

Ghi chép của kiennt_tv

Cú đập tiếp cho TTCK-NHNN đồng loạt nâng lãi suất chủ chốt lên 12%/năm

NHNN đồng loạt nâng lãi suất chủ chốt lên 12%/năm

(NDHMoney) Ngân hàng Nhà nước vừa quyết định nâng lãi suất tái cấp vốn, lãi suất tái chiết khấu, lãi suất cho vay qua đêm...

alt

Trụ sở Ngân hàng Nhà nước. Ảnh: Đức Long


Ngày 8/3/2011, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Quyết định số 379/QĐ-NHNN về lãi suất tái cấp vốn, lãi suất tái chiết khấu, lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của NHNN đối với các ngân hàng.

Theo Quyết định này, NHNN quy định các mức lãi suất tái cấp vốn, lãi suất tái chiết khấu, lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt trong thanh toán bù trừ của NHNN đối với các ngân hàng 12%/ năm. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

 Đồng thời, Quyết định số 271/QĐ-NHNN ngày 17/2/2011 về lãi suất tái cấp vốn và lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt trong thanh toán bù trừ của NHNN đối với các ngân hàng và quy định lãi suất tái chiết khấu tại Quyết định số 2620/QĐ-NHNN ngày 05/11/2010 hết hiệu lực thi hành.


Duy Cường - NDHMoney

3799 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
Website liên kết