Avatar's kiennt_tv

Ghi chép của kiennt_tv

Nhận định VNIN ngày 8/3Mối lo ngại nhất là đường MA22 đã cắt MA44 nó thể hiện rõ một xu thế xuống giá trong trung hạn.
Đường giá vẫn đang cố vươn lên tiếp cận với 2 đương MA22-44, công với đường MACD(7,22) đã cắt lên cũng chứng tỏ VNIN đang cố tạo đà tăng trong ngắn hạn.
Đường %K đang cắt lên trên %D ở vùng đáy cho thấy việc phục hồi trong ngắn hạn.
Với nhưng phiên tăng điểm khối lượng nhỏ cho thấy đây là những phiên tăng điểm phúc hồi tốt.
( Nhưng những phiên tăng điểm gần đây vẫn là sử ảnh hưởng lớn từ 3 mã BVH, MSN, VIC đỡ chỉ số VNIN. )

Khuyến nghị:
- NĐT lắm giữ CP với tỷ lệ cao nên giảm số lượng lắm giữ CP ở mức tối đa 50% trên tổng tiền mặt trong các phiên tới.
- NĐT đang lắm giữ tiền mặt nên lựa chọn các mã đã giảm mạnh, có độ bật tốt khi TT vào kênh tăng giá trung hạn để giải ngân dần trong nhưng phiên tới. Việc giải ngân tối đa chỉ ở 40%-50% tiềm mặt.
3855 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
Website liên kết