Avatar's kiennt_tv

Ghi chép của kiennt_tv

Đêm qua em mơ

[2:30:30 PM] NTK_NTH_NPT: Đêm qua em ngủ một mình
[2:30:37 PM] NTK_NTH_NPT: mơ kinh quá anh ah
[2:31:41 PM] NTK_NTH_NPT: Đang đi trên đường thì ngẩng lên nhìn thất bức tường chặn cuối đường.
[2:31:58 PM] NTK_NTH_NPT:  bên phải là xe đợi để kéo quan tài
[2:32:12 PM] NTK_NTH_NPT: đi tiếp thì thấy mấy chú đào huyệt
[2:32:42 PM] NTK_NTH_NPT: nhìn sang trái thì thấy kèn trống đám ma nhà bên đường
[2:33:23 PM] NTK_NTH_NPT: người phụ nữ khóc than xác chết mất đầu không tìm thấy
[2:33:58 PM] NTK_NTH_NPT: nhìn lại sau lưng thì thấy lễ hành đưa tang đang chuẩn bị
[2:34:30 PM] NTK_NTH_NPT: nhìn về phia trứơc bên trái bức tường thì thấy một cái đầm hồ cạn
[2:35:04 PM] NTK_NTH_NPT: rất nhiều người đứng xem một cái cano đang kéo lưới tìm đầu người chết
[2:36:23 PM] NTK_NTH_NPT: em đi xuống đến nơi gần một cái bờ ngăn giữa hồ thì cano tìm không chán không thấy đi đến cái bờ đó
[2:36:39 PM] NTK_NTH_NPT: rồi cano trượt qua bờ để xang bên kia
[2:37:10 PM] NTK_NTH_NPT: thì bông dưng quệt phải cái sọ đầu bật tung một mảng sọ
[2:37:24 PM] NTK_NTH_NPT: bắn cả máu vào quần áo em
[2:37:56 PM] NTK_NTH_NPT: Thế là người ta tìm thấy cái đầu của người chết trong đám tang
[2:38:28 PM] NTK_NTH_NPT: không thì một chút nữa họ đã chôn cái xác không đầu kia
[2:38:45 PM] NTK_NTH_NPT: vì họ tìm đã lâu mà không thấy
[2:39:10 PM] NTK_NTH_NPT: Lúc đó em mới bình tĩnh lại
[2:40:01 PM] NTK_NTH_NPT: thấy hãi và cũng nghĩ mình có cái duyên rì đó với cái đầu kia khi mình đi đến thì mọi người lại tìm thấy
[2:40:14 PM] NTK_NTH_NPT: và mình cũng thấy vui vui
[2:40:24 PM] NTK_NTH_NPT: Tất cả đó là lúc đang mơ
[2:41:00 PM] NTK_NTH_NPT: Sau khi chôn người đó xong lúc tìm thấy cái đầu và chôn xong người bị mất đầu
[2:57:50 PM] NTK_NTH_NPT: em đi về ngang qua nhà người chết
[2:58:04 PM] NTK_NTH_NPT: thì thấy bà cụ mẹ người chết
[2:58:26 PM] NTK_NTH_NPT: cứ cầm 2 tay 4 cốc beer
[2:58:42 PM] NTK_NTH_NPT: cốc đầy cốc vơi tung lên rơi xuống đất
[2:59:02 PM] NTK_NTH_NPT: nhưng cả 2 lần cốc không bị vỡ
[2:59:26 PM] NTK_NTH_NPT: bà cụ cứ ngồi tung mãi
[2:59:38 PM] NTK_NTH_NPT: vừa khóc vừa tung
[2:59:52 PM] NTK_NTH_NPT: tung cả chân cả tay lên
[2:41:23 PM] NTK_NTH_NPT: Rồi em ngồi quán nước gần nhà có đám tang đó
[2:41:43 PM] NTK_NTH_NPT: mấy người quán nước đuổi bọn em đi
[2:41:53 PM] NTK_NTH_NPT: bởi có 3 người ngồi đó
[2:42:14 PM] NTK_NTH_NPT: Một người tóc dài tai rất to mặt hơi xương
[2:42:28 PM] NTK_NTH_NPT: Bảo chúng em là bạn người mất
[2:42:32 PM] NTK_NTH_NPT: đến đám tang
[2:42:44 PM] NTK_NTH_NPT: họ lại mời nước bọn em không lấy tiền
[2:43:30 PM] NTK_NTH_NPT: Và em nhớ ông Bạn tai to tóc xu kia có nói là bạn người chết đầu đủ cạ họ tên nhưng em không nhớ họ
[2:43:38 PM] NTK_NTH_NPT: chỉ nhớ tên là Phong
[2:43:58 PM] NTK_NTH_NPT: 57 tuổi hay 59 tuổi rì đó
[2:44:09 PM] george pham: the a
[2:44:46 PM] NTK_NTH_NPT: đúng thế
[2:45:01 PM] NTK_NTH_NPT: đến đó thì em không nhớ nữa
[2:45:05 PM] NTK_NTH_NPT: hết
3851 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
kiennt_tv
Nhờ các bác đọc rồi commise cho em hiểu với nhé. Em không biết phải làm thế nào.
10 năm trước· Trả lời
Website liên kết