Avatar's tieudinh90

Ghi chép của tieudinh90

Tôi ......Người vá trời lấp bể.

Kẻ đắp lũy xây thành.

Ta chỉ là chiếc lá.

Việc của mình là xanh.Lang thang trên mạng, đọc được bài thơ này. Thích thế :x


Có vẻ mình cũng xanh xanh đấy. Thử làm một số thứ mà mình chưa từng làm, rồi nhận ra có nhiều cái mình khá từ trước rồi, nên tiếp tục làm cái ưu chứ không nên dấn thân vào cái nhược. Nhớ hồi thi lại ĐH, biết đại quên nhiều. Tập trung bắn phá Hình, rớt lại nửa điểm hình gọi là lại quả cho các thầy cô, Đại thì chỉ làm mấy phần dễ, mấp phần kia thì cứ rờ tạm tới để xem thầy cô nào nới tay thì chả cho thêm tí ti. ^^"


Thế nên bây giờ cũng vậy thôi. Lá thì chỉ xanh thôi, chứ chẳng đào sông lấp bể gì đâu. :">

4593 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi Snowflake , ngnam88
Neverland
123nono
13 năm trước· Trả lời
Website liên kết