Avatar's kingland

Ghi chép của kingland

Xì hơi

Lắm chú rỗi hơi đi xì hơi
Người ta li dị cũng úi giời
Người ta lấy chồng cũng xời ơi 

Không làm không học chỉ thích mơi 
Thấy chuyện thiên hạ tranh nhau bới 
Không hiểu cũng phải phun vài lời 

à

Chắc thế mới là (dân) chơi  

8->

3577 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi OTL , Achilles5 người nữa
RuanGe
Hơi đâu bàn luận chuyện dân chơi
Cứ để thiên hạ đú với đời
Muốn sành phải đú âu là nhẽ
Mềnh có nói nhiều cũng vậy thôi

Bây giờ thiện hạ lắm rỗi hơi
Hết bới chuyện ăn móc chuyện chơi
Thi nhau dè bỉu người thiên hạ
Cứ nghĩ rằng ta là bố đời...
9 năm trước· Trả lời
Website liên kết