Avatar's HuongLai

Ghi chép của HuongLai

OMG =))

°o.O(¯`•._.• Hường Lai •._.•´¯)O.o° °o.O(¯`•._.•...: đố cháu
°o.O(¯`•._.• Hường Lai •._.•´¯)O.o° °o.O(¯`•._.•...: 226
°o.O(¯`•._.• Hường Lai •._.•´¯)O.o° °o.O(¯`•._.•...: trừ
°o.O(¯`•._.• Hường Lai •._.•´¯)O.o° °o.O(¯`•._.•...: 187
°o.O(¯`•._.• Hường Lai •._.•´¯)O.o° °o.O(¯`•._.•...: = bnhiu?
Hiền Vũ Huy: @@
°o.O(¯`•._.• Hường Lai •._.•´¯)O.o° °o.O(¯`•._.•...: 39
°o.O(¯`•._.• Hường Lai •._.•´¯)O.o° °o.O(¯`•._.•...: nhỉ
°o.O(¯`•._.• Hường Lai •._.•´¯)O.o° °o.O(¯`•._.•...:
Hiền Vũ Huy: 38
Hiền Vũ Huy: @@
°o.O(¯`•._.• Hường Lai •._.•´¯)O.o° °o.O(¯`•._.•...: ơ
Hiền Vũ Huy: ờ
°o.O(¯`•._.• Hường Lai •._.•´¯)O.o° °o.O(¯`•._.•...: 16-7
Hiền Vũ Huy: 39 @@
°o.O(¯`•._.• Hường Lai •._.•´¯)O.o° °o.O(¯`•._.•...:
Hiền Vũ Huy: vãi cháu
°o.O(¯`•._.• Hường Lai •._.•´¯)O.o° °o.O(¯`•._.•...:
°o.O(¯`•._.• Hường Lai •._.•´¯)O.o° °o.O(¯`•._.•...: post fb đê
°o.O(¯`•._.• Hường Lai •._.•´¯)O.o° °o.O(¯`•._.•...:
Hiền Vũ Huy: thui mừ
°o.O(¯`•._.• Hường Lai •._.•´¯)O.o° °o.O(¯`•._.•...:
Hiền Vũ Huy: tại cháu search ko thấy
°o.O(¯`•._.• Hường Lai •._.•´¯)O.o° °o.O(¯`•._.•...: ừa
°o.O(¯`•._.• Hường Lai •._.•´¯)O.o° °o.O(¯`•._.•...:
°o.O(¯`•._.• Hường Lai •._.•´¯)O.o° °o.O(¯`•._.•...: bụt
°o.O(¯`•._.• Hường Lai •._.•´¯)O.o° °o.O(¯`•._.•...: tưởng
°o.O(¯`•._.• Hường Lai •._.•´¯)O.o° °o.O(¯`•._.•...: bụt
°o.O(¯`•._.• Hường Lai •._.•´¯)O.o° °o.O(¯`•._.•...: dốt toán rùi
°o.O(¯`•._.• Hường Lai •._.•´¯)O.o° °o.O(¯`•._.•...: cháu
°o.O(¯`•._.• Hường Lai •._.•´¯)O.o° °o.O(¯`•._.•...:
Hiền Vũ Huy: ứ phải
Hiền Vũ Huy: tính nhẩm mừ
°o.O(¯`•._.• Hường Lai •._.•´¯)O.o° °o.O(¯`•._.•...:
°o.O(¯`•._.• Hường Lai •._.•´¯)O.o° °o.O(¯`•._.•...: bụt
Hiền Vũ Huy: bụt cháu mình quen chơi máy tính rùi
°o.O(¯`•._.• Hường Lai •._.•´¯)O.o° °o.O(¯`•._.•...: cố tình viết thế
°o.O(¯`•._.• Hường Lai •._.•´¯)O.o° °o.O(¯`•._.•...: để đặt cột dọc rùi mà
°o.O(¯`•._.• Hường Lai •._.•´¯)O.o° °o.O(¯`•._.•...:
Hiền Vũ Huy: thế quái nào lại trừ ra 8 @@
Hiền Vũ Huy: mà cũng tại bụt
Hiền Vũ Huy: tự nhiên
Hiền Vũ Huy: đang danh lam
°o.O(¯`•._.• Hường Lai •._.•´¯)O.o° °o.O(¯`•._.•...:
Hiền Vũ Huy: nhảy lun sang toán @@
°o.O(¯`•._.• Hường Lai •._.•´¯)O.o° °o.O(¯`•._.•...: đổi gió mà
°o.O(¯`•._.• Hường Lai •._.•´¯)O.o° °o.O(¯`•._.•...:
°o.O(¯`•._.• Hường Lai •._.•´¯)O.o° °o.O(¯`•._.•...: tại
°o.O(¯`•._.• Hường Lai •._.•´¯)O.o° °o.O(¯`•._.•...: bụt nghĩ
°o.O(¯`•._.• Hường Lai •._.•´¯)O.o° °o.O(¯`•._.•...: nhớ số 187 thì dễ
°o.O(¯`•._.• Hường Lai •._.•´¯)O.o° °o.O(¯`•._.•...: số kia
°o.O(¯`•._.• Hường Lai •._.•´¯)O.o° °o.O(¯`•._.•...: khó
°o.O(¯`•._.• Hường Lai •._.•´¯)O.o° °o.O(¯`•._.•...: nên tính trừ đi
°o.O(¯`•._.• Hường Lai •._.•´¯)O.o° °o.O(¯`•._.•...: rùi nếu ai hỏi hoàn thành năm bnhiu
°o.O(¯`•._.• Hường Lai •._.•´¯)O.o° °o.O(¯`•._.•...: sẽ cộng vào
°o.O(¯`•._.• Hường Lai •._.•´¯)O.o° °o.O(¯`•._.•...: cho dễ nhớ
°o.O(¯`•._.• Hường Lai •._.•´¯)O.o° °o.O(¯`•._.•...:
Hiền Vũ Huy: OMG
Hiền Vũ Huy: post note LH đê
3738 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
chelx
báo xấu báo xấu @@
10 năm trước· Trả lời
HuongLai
cháu trốn lsao đc
10 năm trước· Trả lời
chelx
đừng noan nhá
10 năm trước· Trả lời
HuongLai
k biết noan
10 năm trước· Trả lời
chelx
là cháu nói mọi người ấy , ai đọc thì đừng noan nhá , bụt sao noan của bụt được
10 năm trước· Trả lời
HuongLai
ừ nhỉ
bụt dở quá
10 năm trước· Trả lời
Website liên kết