Avatar's lyhap

Ghi chép của lyhap

Cuồng

Có bệnh thì vái tứ phương
Không bệnh cũng vái muôn đường mắn may
Khi vái nhớ chắp hai tay
Miệng không khấn,chẳng đến tai quỷ thần
A di đà Phật mấy lần
Trăm ông Phật vái ngần ấy trăm
Vái rằng con ở chốn trần
Cầu trời phù hộ hai thân sinh thành
Ở đâu cũng phúc duyên lành
Sức kia vẫn mạnh lộc danh vẫn dày
Phật coi con chắp tay này
Lòng thành kính vì thày mẹ thôi
Riêng mình,con chẳng hé lời
Chúa,thần,thánh,phật ,coi trời bằng vung
Mấy ông ở tít vô cùng
Trên kia xa lắm cũng ngần ngại đi
Vái ông gập cả tứ chi
Khéo người ta tưởng vái thày mẹ con
Thương mẹ con vái cho tròn
Ông ngồi ông kễnh lộc son cúng đường
Con nói chẳng để ông thương
Ông mà ghét là tầm thường đấy ông!

Này ông,nếu nói thật ra
Thứ nhất con chẳng vái ma
Ông bà con vái,mẹ cha,gia đình
Kế đến người đã hi sinh
Thời gian,tiền bạc,nghĩa tình bao la
Vái cuối là váy đàn bà!

Vái xong ba lạy ha ha con cười.

(Sài Gòn 10/07/2009)
3867 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
Website liên kết