Avatar's 113114115

Ghi chép của 113114115

Sáng ngày ra lại chát vs 1 em thích SH. Buồn cười vãi cả L =)

Sáng ngày ra lại chát vs 1 em thích SH. Buồn cười vãi cả L =))

°¨¨°º"°¨¨°(*_.•´¯`•«¤°..kuN..°� �»•´¯`•._*)°¨¨°º"°¨¨... (12/31/2010 8:20:24 AM): ma thuj a dung ru thang thanh dj
°¨¨°º"°¨¨°(*_.•´¯`•«¤°..kuN..°� �»•´¯`•._*)°¨¨°º"°¨¨... (12/31/2010 8:20:30 AM): a dj 1mjnh thuj
»sHoCk« »sHoCk« (12/31/2010 8:19:58 AM): sao k
°¨¨°º"°¨¨°(*_.•´¯`•«¤°..kuN..°� �»•´¯`•._*)°¨¨°º"°¨¨... (12/31/2010 8:20:33 AM): nh0'
»sHoCk« »sHoCk« (12/31/2010 8:20:05 AM): đi cho em đỡ ngại
»sHoCk« »sHoCk« (12/31/2010 8:20:08 AM): k lại kêu
°¨¨°º"°¨¨°(*_.•´¯`•«¤°..kuN..°� �»•´¯`•._*)°¨¨°º"°¨¨... (12/31/2010 8:20:43 AM): ke
»sHoCk« »sHoCk« (12/31/2010 8:20:11 AM): 
°¨¨°º"°¨¨°(*_.•´¯`•«¤°..kuN..°� �»•´¯`•._*)°¨¨°º"°¨¨... (12/31/2010 8:20:46 AM): kh0ng sa0
°¨¨°º"°¨¨°(*_.•´¯`•«¤°..kuN..°� �»•´¯`•._*)°¨¨°º"°¨¨... (12/31/2010 8:20:52 AM): a ma dj v0j aj la
»sHoCk« »sHoCk« (12/31/2010 8:20:21 AM): thế thì
°¨¨°º"°¨¨°(*_.•´¯`•«¤°..kuN..°� �»•´¯`•._*)°¨¨°º"°¨¨... (12/31/2010 8:20:55 AM): e dj ve day'
»sHoCk« »sHoCk« (12/31/2010 8:20:26 AM): điên à
»sHoCk« »sHoCk« (12/31/2010 8:20:29 AM): a đi 1 mình
»sHoCk« »sHoCk« (12/31/2010 8:20:34 AM): mà đừng rủ ai nhé
°¨¨°º"°¨¨°(*_.•´¯`•«¤°..kuN..°� �»•´¯`•._*)°¨¨°º"°¨¨... (12/31/2010 8:21:12 AM): uh`
»sHoCk« »sHoCk« (12/31/2010 8:20:43 AM): k a k biết chém gió
°¨¨°º"°¨¨°(*_.•´¯`•«¤°..kuN..°� �»•´¯`•._*)°¨¨°º"°¨¨... (12/31/2010 8:21:16 AM): ah
°¨¨°º"°¨¨°(*_.•´¯`•«¤°..kuN..°� �»•´¯`•._*)°¨¨°º"°¨¨... (12/31/2010 8:21:19 AM): e pa0 nay`
»sHoCk« »sHoCk«: gì cơ 
°¨¨°º"°¨¨°(*_.•´¯`•«¤°..kuN..°� �»•´¯`•._*)°¨¨°º"°¨¨...: a dj xe gj thj dj
»sHoCk« »sHoCk«: 
°¨¨°º"°¨¨°(*_.•´¯`•«¤°..kuN..°� �»•´¯`•._*)°¨¨°º"°¨¨...: dung dj djm nh0'
°¨¨°º"°¨¨°(*_.•´¯`•«¤°..kuN..°� �»•´¯`•._*)°¨¨°º"°¨¨...: pan e kh0ng thjch dau
»sHoCk« »sHoCk«: anh đi zim mà
»sHoCk« »sHoCk«: 
°¨¨°º"°¨¨°(*_.•´¯`•«¤°..kuN..°� �»•´¯`•._*)°¨¨°º"°¨¨...: ke a
°¨¨°º"°¨¨°(*_.•´¯`•«¤°..kuN..°� �»•´¯`•._*)°¨¨°º"°¨¨...: e kh0ng pjet dau
»sHoCk« »sHoCk«: SH á
»sHoCk« »sHoCk«: anh k có đâu
»sHoCk« »sHoCk«: 
»sHoCk« »sHoCk«: nghe đến zim dừng hình luôn 
»sHoCk« »sHoCk«: chán các nàng lắm
»sHoCk« »sHoCk«: =)
°¨¨°º"°¨¨°(*_.•´¯`•«¤°..kuN..°� �»•´¯`•._*)°¨¨°º"°¨¨...: kh0ng phaj
°¨¨°º"°¨¨°(*_.•´¯`•«¤°..kuN..°� �»•´¯`•._*)°¨¨°º"°¨¨...: e xe gj thj xe
°¨¨°º"°¨¨°(*_.•´¯`•«¤°..kuN..°� �»•´¯`•._*)°¨¨°º"°¨¨...: nhung ma cu dim la
»sHoCk« »sHoCk«: sao sao
»sHoCk« »sHoCk«: a thích đi mỗi zim thôi
°¨¨°º"°¨¨°(*_.•´¯`•«¤°..kuN..°� �»•´¯`•._*)°¨¨°º"°¨¨...: ke a
»sHoCk« »sHoCk«: Thế thích xe gì
°¨¨°º"°¨¨°(*_.•´¯`•«¤°..kuN..°� �»•´¯`•._*)°¨¨°º"°¨¨...: gj cung duoc
°¨¨°º"°¨¨°(*_.•´¯`•«¤°..kuN..°� �»•´¯`•._*)°¨¨°º"°¨¨...: tru djm ge
»sHoCk« »sHoCk«: 
»sHoCk« »sHoCk«: zim thái đấy nàng ạ
°¨¨°º"°¨¨°(*_.•´¯`•«¤°..kuN..°� �»•´¯`•._*)°¨¨°º"°¨¨...: ke a
»sHoCk« »sHoCk«: nhà anh mua 39tr từ năm 92
»sHoCk« »sHoCk«: 
»sHoCk« »sHoCk«: Nhiều thằng còn mơ ước mà ko được
»sHoCk« »sHoCk«: thích xe gì
°¨¨°º"°¨¨°(*_.•´¯`•«¤°..kuN..°� �»•´¯`•._*)°¨¨°º"°¨¨...: da 
°¨¨°º"°¨¨°(*_.•´¯`•«¤°..kuN..°� �»•´¯`•._*)°¨¨°º"°¨¨...: pa0 gj cung du0c
°¨¨°º"°¨¨°(*_.•´¯`•«¤°..kuN..°� �»•´¯`•._*)°¨¨°º"°¨¨...: tru zjm ghe
»sHoCk« »sHoCk«: Zim ghẻ là cho bon tập đú đi đua nhé
»sHoCk« »sHoCk«: zim có nhiều loại lắm
»sHoCk« »sHoCk«: đừng nói thế a ngịa
°¨¨°º"°¨¨°(*_.•´¯`•«¤°..kuN..°� �»•´¯`•._*)°¨¨°º"°¨¨...: vag
°¨¨°º"°¨¨°(*_.•´¯`•«¤°..kuN..°� �»•´¯`•._*)°¨¨°º"°¨¨...: kh0ng thuj
»sHoCk« »sHoCk«: cười vãi
»sHoCk« »sHoCk«: wave S nhớ
°¨¨°º"°¨¨°(*_.•´¯`•«¤°..kuN..°� �»•´¯`•._*)°¨¨°º"°¨¨...: mat day
°¨¨°º"°¨¨°(*_.•´¯`•«¤°..kuN..°� �»•´¯`•._*)°¨¨°º"°¨¨...: kh0ng nc nua
»sHoCk« »sHoCk«: 
»sHoCk« »sHoCk«: lại thế nữa 
»sHoCk« »sHoCk«: nhưng sao
»sHoCk« »sHoCk«: bọn e k thích zim
»sHoCk« »sHoCk«: ?
°¨¨°º"°¨¨°(*_.•´¯`•«¤°..kuN..°� �»•´¯`•._*)°¨¨°º"°¨¨...: kh0ng
°¨¨°º"°¨¨°(*_.•´¯`•«¤°..kuN..°� �»•´¯`•._*)°¨¨°º"°¨¨...: ghet lam
»sHoCk« »sHoCk«: Thanh niên giờ toàn đi zim thôi
»sHoCk« »sHoCk«: thực ra Sh bh nhà ai chả mua được
»sHoCk« »sHoCk«: nhưng để phục vụ mục đích ăn chơi
»sHoCk« »sHoCk«: thì k có đâu em ạ 
»sHoCk« »sHoCk«: tùy người thôi
»sHoCk« »sHoCk«: 
°¨¨°º"°¨¨°(*_.•´¯`•«¤°..kuN..°� �»•´¯`•._*)°¨¨°º"°¨¨...: uk
°¨¨°º"°¨¨°(*_.•´¯`•«¤°..kuN..°� �»•´¯`•._*)°¨¨°º"°¨¨...: thuj nh0'
°¨¨°º"°¨¨°(*_.•´¯`•«¤°..kuN..°� �»•´¯`•._*)°¨¨°º"°¨¨...: chan'
°¨¨°º"°¨¨°(*_.•´¯`•«¤°..kuN..°� �»•´¯`•._*)°¨¨°º"°¨¨...: dj ch0j day
»sHoCk« »sHoCk«: uhm`
»sHoCk« »sHoCk«: 
°¨¨°º"°¨¨°(*_.•´¯`•«¤°..kuN..°� �»•´¯`•._*)°¨¨°º"°¨¨... đang trả lời...
°¨¨°º"°¨¨°(*_.•´¯`•«¤°..kuN..°� �»•´¯`•._*)°¨¨°º"°¨¨...: pp
°¨¨°º"°¨¨°(*_.•´¯`•«¤°..kuN..°� �»•´¯`•._*)°¨¨°º"°¨¨... đã thoát Messenger. (12/31/2010 8:31 AM)
Vâng và xì tin nó là như thế đấy alt. Xoay quanh cũng chỉ là cái xe thôi alt
Toppic này lập ra k phải để mục đích dìm hàng hay này nọ. Nhưng để nói về phong cách sống của 1 bộ phận các bạn trẻ. Nói điêu mình là con chó,cả nhà chết alt. Ảnh em nó đây
alt
alt
alt

P/s: Mọi người CM lịch sự nhé vì dù sao em ấy cũng chơi cùng thằng em mình. Và nếu ai biết Vy thì cũng đừng cho xem cái Tpic này. Mình k muốn e ấy buồn.
3339 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi bemeo38 , cucaiduong2 người nữa
113114115
source above
9 năm trước· Trả lời
h2o
h2o
Mình lại chỉ thích anh nào đi Zim, như anh papa của mình ấy
9 năm trước· Trả lời
cucaiduong
với mình, con trai là phải đi xe số
9 năm trước· Trả lời
tiner
mình cũng đang đi Ước Mơ =) Ko hạp mấy em này rầu =)
9 năm trước· Trả lời
cucaiduong
@tiner thế thì mình đi cup ghẻ 81 các em ý chắc nhìn mình như người ngoài hành tinh nhỉ
9 năm trước· Trả lời
113114115
@cucaiduong thú thật cúp8 bây h chả ai đi cả, bét nhất thì cũng wave Việt Nam rồi bạn ạ
@live2ride cứ như anh Ride, cao to ngon zai, lại còn đi Lx nữa thì lo gì ko có người yêu, chỉ sợ nhiều quá yêu ko hết thôi, anh nhỉ
@h2o đừng bắt anh bán cái wave củ
9 năm trước· Trả lời
cucaiduong
@113114115 bây giờ mình đang đi cup 81 này. nhà k có điều kiện mua xe nên chấp nhận thôi ^^
9 năm trước· Trả lời
h2o
h2o
Sao bẩu a đi Zim? E cũng đi wave mà thích đi wave
9 năm trước· Trả lời
113114115
@cucaiduong người ta nói quen sợ dạ, lạ sợ quần áo. Ko phải là quan trọng hóa vẻ bề ngoài nhưng mới gặp thì ấn tượng đầu tiên sẽ là bộ quần áo, cái điện thoại và cái xe mình dùng. Người vn mình vẫn quan trọng chuyện hình thức mà ^^
@h2o đâu, đi Zim bao h
9 năm trước· Trả lời
h2o
h2o
Hihi tuong a la cai ng trong note e thich may a di zim voi wave lau roi
9 năm trước· Trả lời
live2ride
Xe anh toàn đi mượn, chú đừng chém a
9 năm trước· Trả lời
Website liên kết