Avatar's TCCL

Ghi chép của TCCL

Cách vào Facebook bằng phần mềm

 Thử vào Facebook bằng phần mềm UltraSurf và Hotspot Shield. Link dowload:
- UltraSurf: http://www.ultrareach.com/
- Hotspot Shield: http://www.rosoftdownload.com/download/W
indows/Hotspot-Shield

Còn dùng điện thoại có thể dowload Operamini:http://www.opera.com/mobile/download/

ĐCMTNCFB !

3842 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi maianh0610
Website liên kết