Avatar's sipjin_tu82

Ghi chép của sipjin_tu82

Luật trả giá và đền đáp

http://t3.gstatic.com/images?q"Dần dà trong cuộc đời, mỗi người sẽ phải trả giá một cách đầy đủ cho từng lỗi lầm và từng hành động sai trái của mình, và sẽ được đền đáp một cách xứng đáng cho mọi cố gắng và mọi việc làm tốt đẹp của mình."

Con người thù hận và đau khổ suốt đời vì lầm tưởng rằng một ai đó có thể làm một điều ác đối với mình. Không bao giờ như vậy! Khi một người nào đó làm một điều ác "đối với bạn", thực ra, họ đang làm điều ác đối với chính họ đấy! Một ngày nào đó họ chắc chắn sẽ phải trả giá cho cái điều ác mà họ đã gây ra cho bạn, hay nói đúng hơn, là đã gây ra cho chính bản thân họ. Vậy thì thay vì bực tức và than trách "Kẻ này đang làm một điều ác đối với mình!", bạn nên tự nhủ "Thật tội nghiệp cho kẻ này, họ đang gieo một nghiệp ác cho chính bản thân mà không biết!"

Con người cũng suốt đời đau khổ và oán trách người khác vì tưởng lầm rằng mình phải chịu đựng một cách oan uổng việc làm ác của kẻ khác. Không! Bạn chỉ phải gánh chịu việc làm ác hay lỗi lầm của chính mình mà thôi, không thể nào khác được! Có thể trong qua khứ, bạn đã làm một hay nhiều điều ác và hiện tại bạn đang phải hứng chịu quả báo của nhân ác hay lỗi lầm mà bạn đã gieo ra từ trước đó. Chỉ có vậy thôi! Thánh Bernard đã nói: "Ngoài chính bản thân tôi ra không ai có thể làm được điều gì tổn hại đến tôi; và cũng không bao giờ tôi phải thực sự trả giá cho những lỗi lầm không phải của mình."

Có thể đôi khi, bạn gặp một tình huống mà trong đó bạn tạm thời chịu những mất mát do lỗi lầm hay hành động sai trái của kẻ khác chứ không phải do lỗi lầm hay hành động sai trái của bản thân. Đây là những cơ hội để bạn có dịp rèn luyện và nâng cao con người mình. (Xem thêm Luật thử thách)

Cũng thế, bạn cũng không thể nào làm được một điều ác đối với bất kỳ ai cả. Thậm chí ngay cả khi bạn cố làm điều này trong nỗ lực nhằm "lập lại công bằng" thì, đồng thời với việc "lập lại công bằng", bạn đang gây ra một nghiệp ác cho chính bản thân mình. Việc thiết lập công bằng là công việc của Luật cân bằng (xem thêm Luật cân bằng), bạn không phải bận tâm. Thời gian, và chỉ có thời gian, sẽ cho thấy kẻ nào rồi cũng sẽ nhận được phần mà kẻ đó xứng đáng được nhận! Quả thiện cần thời gian để chín muồi từ nhân thiện và quả ác cũng cần thời gian để chín muồi từ nhân ác.

Cũng đừng tưởng lầm rằng một ai đó có thể làm một điều tốt với bạn. Không một ai có thể làm được một việc tốt đối với bạn cả ngoại trừ chính bạn. Việc tốt mà bạn đang được hưởng ngày hôm nay chẳng qua là thành quả của những cố gắng và việc làm tốt đẹp mà bạn gieo ra từ trước đó. Theo Luật cân bằng, không ai tự nhiên nhận được một cái gì cả, họ phải trả giá, trước hay sau mà thôi!

Tương tự, bạn cũng không thể nào làm được một điều tốt đối với bất kỳ ai cả vì, hoặc là, bạn là sứ giả của Luật cân bằng để trả lại cho người đó cái mà họ xứng đáng được hưởng, hoặc là, bạn đang ban tặng họ cái mà họ chưa xứng đáng được nhận, và trong trường hợp này, thì rồi theo Luật cân bằng, họ sẽ phải mất đi một cái khác tương ứng, dưới hình thức này hay hình thức khác. Tuy nhiên, trong cả hai trường hợp, nếu hành động tốt đẹp của bạn được làm một cách chân thành, thì chính bạn là người đang gieo một nghiệp thiện cho bản thân mình.

4699 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
Website liên kết