Avatar's quangle

Ghi chép của quangle

Slogan độc

1 cửa hàng bán Lòng Lợn rất ngon nhưng lại rất ít khách ! Hỏi ra mới bít là do cái câu Slogan của cửa hàng treo ở ngoài cửa ra vào : " Hết Lòng phục vụ quý khách!"
3800 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi chelx , ohisee9 người nữa
Website liên kết