Avatar's lyhap

Ghi chép của lyhap

Phán xét

Mặt trời kiết già trên cao
Những đám mây
Bên dưới là gỗ mục
Lưng chừng sương.

Ta áp mình lên ngực thời gian
Nửa bầu uống cạn
Nửa còn lại tan vào đất

Khi không thể bay lên thành mặt trời
Ta muốn nằm
Để nghe tiếng mục ruỗng từ từ

Ở lưng chừng vẫn sương
Chắc lạnh lẽo.

Sài Gòn 30/07/2008
3918 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi Linkhayer194
Website liên kết