Avatar's greenleaf8x

Ghi chép của greenleaf8x

Cư xử

Thầy Nhan Uyên hỏi Đức Khổng Tử: “Hồi này muốn nghèo mà cũng được như giàu, hèn mà cũng được như sang, không phải khỏe mà oai, chơi bời với người ta suốt đời không lo sợ gì, muốn như vậy, có nên không?”

Đức Khổng Tử nói:

“Người hỏi thế phải lắm. Nghèo mà muốn cũng như giàu, thế là biết bằng long số phận không ham mê gì. Hèn mà cũng muốn như sang, thế là biết nhún nhường và có lễ độ. Không khỏe mà muốn có oai, thế là biết thận trọng, cung kính không lầm lỗi gì. Chơi bời với mọi người mà muốn suốt đời không lo sợ, thế là biết chọn lời rồi mới nói.

Bình:

Không cần công danh phú quý thế là biết giữ thiên tước hơn là nhân tước, không để ai khinh nhờn được, thế là biết trọng phẩm giá mình, không muốn đeo cái lo vào mình, thế là biết giữ thân không phiền lụy đến ai. Ở đời mà giữ trọn vẹn được mấy điều như thế, tưởng thật là một thú vui rất cao thượng vậy.

(Cổ học tinh hoa)
3939 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi h2o , IceNguyen3 người nữa
tag Nhắn đến
TKM
Website liên kết