Avatar's incom88

Ghi chép của incom88

Cách vào Facebook (Theo Gu gồ dot cơm)

Cách 1. Vào Facebook bằng link sau:
http://www.lisp4.facebook.com/
Nếu muốn sử dụng game hoặc các ứng dụng khác thì thêm đường dẫn http://apps.lisp4.facebook.com ở đằng trước. Ví dụ: http://apps.lisp4.facebook.com/barnbuddy 

Cách 2. Thay đổi file hosts

Với Window OS:
-Bạn tìm host file ở địa chỉ C:WindowsSystem32driversetc
-Mở file host lên bằng công cụ edit văn bản như notepad, editplus …
-Copy và paste các dòng dưới vào file. Save và đóng công cụ edit lại.
-Kiểm tra facebook.com trên web browser
Với Mac OS:
- Bạn mở Terminal (Applications/Utilities/Terminal) để edit như sau:
-Đánh vào dòng lệnh sau: $ sudo nano /private/etc/hosts
-Hệ thống sẽ đòi password admin, hãy nhập vào.
-Host file sẽ được mở ra. sau đó bạn copy & paste dòng dưới vào host file.
-Cuối cùng nhấn Ctrl + X, rồi nhấn Y, Enter . Và đóng Terminal, kiểm tra lại facebook.com trên web browser


153.16.15.71 www.facebook.com
153.16.15.71 www.login.facebook.com
153.16.15.71 facebook.com
153.16.15.71 login.facebook.com
153.16.15.71 apps.facebook.com
153.16.15.71 bigzipfiles.facebook.com
153.16.15.71 pixel.facebook.com
153.16.15.71 upload.facebook.com
153.16.15.71 register.facebook.com
153.16.15.71 bigzipfiles.facebook.com
153.16.15.71 pixel.facebook.com
153.16.15.71 static.ak.connect.facebook.com
153.16.15.71 developers.facebook.com
153.16.15.71 channel.facebook.com
153.16.15.71 upload.facebook.com
153.16.15.71 graph.facebook.com
153.16.15.71 vi-vn.connect.facebook.com
153.16.15.71 vi-vn.facebook.com
153.16.15.71 blog.facebook.com
153.16.15.71 logins.facebook.com
153.16.15.71 login.facebook.com
153.16.15.71 apps.facebook.com
153.16.15.71 upload.facebook.com
153.16.15.71 graph.facebook.com
153.16.15.71 photos-a.ak.fbcdn.net
153.16.15.71 photos-b.ak.fbcdn.net
153.16.15.71 photos-c.ak.fbcdn.net
153.16.15.71 photos-d.ak.fbcdn.net
153.16.15.71 photos-e.ak.fbcdn.net
153.16.15.71 photos-f.ak.fbcdn.net
153.16.15.71 photos-g.ak.fbcdn.net
153.16.15.71 photos-h.ak.fbcdn.net
153.16.15.71 static.ak.connect.facebook.com
153.16.15.71 static.ak.fbcdn.net
153.16.15.71 b.static.ak.fbcdn.net
153.16.15.71 error.facebook.com
153.16.15.71 developers.facebook.com
153.16.15.71 api.facebook.com
153.16.15.71 chanel.facebook.com
153.16.15.71 0.50.chanel.facebook.com
153.16.15.71 external.ak.fbcdn.net
153.16.15.71 profile.ak.fbcdn.net
153.16.15.71 creative.ak.fbcdn.net

Bổ xung thêm 1 cách mới, mình đã thử và ok 100%:


Bước 1. Đổi DNS thành

198.153.192.1
198.153.194.1

Bước 2. Bấm vào Start / Run

Paste cái này vào: C:WindowsSystem32driversetc

Mở files hosts = chương trình NotePad

Thêm đoạn này vào cuối rồi SAVE lại

153.16.15.71 facebook.com
153.16.15.71 www.facebook.com
153.16.15.71 apps.facebook.com
153.16.15.71 login.facebook.com
153.16.15.71 graph.facebook.com
153.16.15.71 static.ak.connect.facebook.com
153.16.15.71 developers.facebook.com
153.16.15.71 error.facebook.com
153.16.15.71 vupload.facebook.com
153.16.15.71 upload.facebook.com
153.16.15.71 secure.facebook.com
153.16.15.71 connect.facebook.com
153.16.15.71 channel.facebook.com


3813 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi thatsgood , maxo2 người nữa
incom88
Cũng định ngừng FB đến đại hội Đảng nhưng "nóng nòng" quá nên xài cách này
10 năm trước· Trả lời
maxo
xài cái lisp4 kia có sợ mất thông tin ko nhẩy?
10 năm trước· Trả lời
incom88
Nó là 1 subdomain của FB thôi mà, ko phải domain lạ là đc!
10 năm trước· Trả lời
pepo
cái lisp4 ni chậm ghê, mình đổi file host rồi, mà thấy vào game cũng chậm
10 năm trước· Trả lời
incom88
@pepo Thử lại cách mới đi bạn
10 năm trước· Trả lời
Website liên kết