Avatar's tiner

Ghi chép của tiner

What does the MMXI mean the google logo today?

It's roman numerials.
M = 1000
M = 1000
X = 10
I =  1

And MMXI means 1000 + 1000 + 10 + 1 = 2011.
Happy New Year, 2011!
4715 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi quynhga1996
Website liên kết