Avatar's haithanhhcmpt

Ghi chép của haithanhhcmpt

Cà phê không em 2

cà phê không em

quán buồn, hẻm nhỏ

bàn ghế chông chênh

chiều nắng cũng chông chênh

 

anh sẽ ngồi đó, mình ênh

gọi một ly đen rồi nhìn người ta đốt thuốc

mùi thuốc lá cũng buồn

màu khói cũng buồn

 

buồn hiu hiu

 

tự nhiên lại nhớ em

dù mình, chẳng phải người yêu

chẳng phải người yêu

chẳng phải người yêu

chẳng phải

 

có nhiều khi

ước gì trong một giây tất cả gần nhau lại

mặt đất, bầu trời

núi cao, biển rộng

cả anh, cả em

 

nhưng chẳng để làm gì

chẳng để làm gì

 

cà phê không em

quán buồn hẻm nhỏ

bàn ghế chông chênh

một ly đen đá buồn tênh buồn tênh

quyện màu khói thuốc

 

ta ngồi nhìn nhau

buổi chiều lem luốc

màu nắng màu buồn

nhòa nhòa hẻm nhỏ

 

...

3508 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi cuong205a , VuonChuoi1 người nữa
Website liên kết