Avatar's trinhkhuyen

Ghi chép của trinhkhuyen

Work?

Làm tự do: 1 người 3 việc, free 1 phút cũng thấy sướng.
Làm công ty: việc ai, nấy làm. Đi muộn trừ lương.
Làm cơ quan: công việc như bộ trưởng tư pháp Nhật Bản, thời gian...tùy.
3923 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
được loan tin bởi cuong205a
cuong205a
quản lý theo mục tiu
10 năm trước· Trả lời
Website liên kết