Avatar's hoahongdo_01

Ghi chép của hoahongdo_01

Giáng Sinh vui vẻ

’:’’:::/’::/’/’ ..........
....’’::’:/’:/’/’..___,•’`¯`’•,
.......’’’|/’/’/’....../..........._/
.......’’|/’/’,.~~/=====_/
.........[||||].....(_________)
..............||.....,•’`.._....._....`’•,
...............||.../...... (^)(^)` ........
................||..|............ .............I
................||..........____/........./
..............||.....’•,_............._,•’
..........,||..,~•¯¯(@)//__
.....

4482 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
Website liên kết