Avatar's lyhap

Ghi chép của lyhap

Thời gian

anh và em
tình yêu
anh em
tình yêu
Anh Em
Tình Yêu
.TÌNHYÊU

Sài gòn 29/11/2006
3925 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
Website liên kết