Avatar's NhipSongSo

Ghi chép của NhipSongSo

Vĩnh biệt Giáo sư Trần Văn Giàu!

Đất nước lại mất đi một nhân tài ;-( một ngày cuối tuần thật buồn!
4052 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
Website liên kết