Avatar's trinhkhuyen

Ghi chép của trinhkhuyen

đừng bao h tự hào là mình nghèo mà học giỏi mà hãy tự hỏi tại sao học giỏi mà vẫn nghèo.

đừng bao h tự hào là mình nghèo mà học giỏi mà hãy tự hỏi tại sao học giỏi mà vẫn nghèo.
3935 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
Website liên kết