Avatar's trinhkhuyen

Ghi chép của trinhkhuyen

Đang hay thì đứt dây đàn

Đang hay thì đứt dây đàn. Đang buồn đi ia....thì nàng đến chơi :|. Phần thì muốn cục c*t' rơi. Phần thì muốn chạy ra chơi (cùng) nàng :-?
3935 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
Website liên kết