Avatar's trinhkhuyen

Ghi chép của trinhkhuyen

Quay đầu là bờ?

Biển học mênh mông, quay đầu là bờ.
Quay đầu là bờ, ai ngờ là vực.
3935 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
Website liên kết