Avatar's trinhkhuyen

Ghi chép của trinhkhuyen

Rượu và đàn bà

Rượu và đàn bà là hai thứ tạo cảm hứng tốt nhất cho đàn ông
trong khi chất lượng của nó lại tỉ lệ nghịch với yếu tố thời gian;
rượu cần lâu năm, đàn bà phải ít tuổi
đó là lý do tại sao đàn ông chứa đựng nhiều mâu thuẫn.
3927 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
Website liên kết