Avatar's trinhkhuyen

Ghi chép của trinhkhuyen

tiền thì anh kô thiếu nhưng nhiều thì anh kô có

tiền thì anh kô thiếu nhưng nhiều thì anh kô có, bởi zậy, tiền là phù du, ngu là phù mỏ =.=
3931 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
Website liên kết