Avatar's trinhkhuyen

Ghi chép của trinhkhuyen

ngồi thiền

Vì hướng thiện nên mới ngồi thiền
Nhưng vì chưa thiến nên vẫn chỉ thiên
3931 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
Website liên kết