Avatar's trinhkhuyen

Ghi chép của trinhkhuyen

mạng lag

Mấy đời bánh đúc có xương,mấy đời gái đẹp mà thương trai nghèo.

Giang hồ hiểm ác không bằng mạng lag lúc post entry =)))))))))))
3935 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
Website liên kết