Avatar's trinhkhuyen

Ghi chép của trinhkhuyen

thằng ngu

Những thằng ngu không phải vì nó dốt mà do mẹ nó ko bỏ iot vào canh.
3935 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
Website liên kết