Avatar's trinhkhuyen

Ghi chép của trinhkhuyen

Không đề...

Xăng có thể cạn,lốp có thể mòn. Nhưng số máy số khung thì không bao giờ thay đổi.
3935 ngày trước · Bình luận · Loan tin ·  
Website liên kết